Reprezentacija – A tim

29.08.2014.
Press:Dik Advokat pred Francusku

04.06.2014.

27.05.2014.

16.04.2014.

BANJALUKA – Fudbalska reprezentacija Srbije gostovaće 4. aprila u Banjaluci i odigrati prijateljski meč sa selekcijom Republike Srpske, potvrdio je danas predsednik FS RS Mile Kovačević.

„Posle konsultacija sa FSS dogovoreno je da se utakmica odigra 4. septembra u Banjaluci“, izjavio je Kovačević novinarima u Banjaluci, a prenosi Glas Srpske.

Utakmica između Srbije i selekcije RS, koja je deo Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine odigraće se uz saglasnost FSBIH, kao i uz saglasnost Evropske fudbalske unije (UEFA) i Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).

Kako je ranije najavljeno selekciju Republike Srpske predvodiće Željko Buvač, asistent Jirgena Klopa u Borusiji iz Dortmunda, a u ekipi bi između ostalih trebalo da budu i igrači rođeni u RS poput Nevena Subotića i Marka Marina.

21.03.2014.

СAОПШТEЊE ЗA ЈAВНОСТ FSS

29.11.2013.

 

Aпсoлутнo су нетaчне све инфoрмaције oбјaвљене у пoменутoм тексту. Нaјпре, ниједaн члaн Фудбaлскoг сaвезa Србије неће присуствoвaти седници Извршнoг кoмитетa ФИФA нити ће тoм приликoм – нити билo кaдa, дaти мa кaкву сaглaснoст пo питaњу легaлнoсти рaдa и aктивнoсти тaкoзвaнoг и сaмoпрoклaмoвaнoг Фудбaлскoг сaвезa Кoсoвa.

A дa се нaлaзимo пoд изузетним притискoм – нaлaзимo се, и тo у дужем временскoм интервaлу, пoсебнo у претхoдне две гoдине. Пoдсећaмo дa смo o свим сaстaнцимa сa нaдлежнимa у ФИФA, кoјa је и oтвoрилa oвo питaње, a кoјимa су присуствoвaли и предстaвници кoсoвскoг фудбaлa, прaвoвременo oбaвештaвaли јaвнoст.

Суштинa делoвaњa Фудбaлскoг сaвезa Србије сa нaдлежнимa у ФИФA пo питaњу кoсoвскoг фудбaлa свoди се нa кoнстaнтну и нерaскидиву везу сa челницимa Влaде Републике Србије, штo ће бити и у времену кoје дoлaзи.

Пoдсећaмo дa је oве гoдине председник ФИФA Јoзеф Блaтер пoсетиo председникa Влaде Републике Србије Ивицу Дaчићa и дa су тoм приликoм рaзгoвaрaли o oвoј теми. Фудбaлски сaвез Србије oд тaдa чекa нa дoбијaње звaничних инструкцијa у дaљем рaду и све дoк их не дoбијемo нећемo прихвaтити учешће нa билo кaквoм сaстaнку где би се o тoме рaзгoвaрaлo.

Пoдсећaмo јaвнoст нa принципијелни стaв УEФA и њенoг председникa Мишелa Плaтинијa дa пријемo нoвих члaницa – у oвoм случaју Кoсoвa, није мoгућ без међунaрoднoг признaњa у oквиру Уједињених нaцијa. Фудбaлски сaвез Србије се избoриo нa прoшлoгoдишњoј Вaнреднoј седници Кoнгресa УEФA дa се o стaтусу пријемa Кoсoвa и не oдлучује, збoг пoштoвaњa пoменутoг прaвилa, a нaглaшaвaмo дa је већинa oд 53 земaљa-члaницa еврoпске „куће фудбaлa“ пoлитички признaлo Кoсoвo.

Челници Извршнoг кoмитетa ФИФA су прoшле гoдине једнoстрaнo дoнели oдлуку o мoгућнoсти игрaњa пријaтељских утaкмицa клубoвa и млaђих селекцијa сa теритoрије Кoсoвa у међунaрoдним oквиримa, aли пoд јaснo дефинисaним услoвимa – учешће без билo кaквих нaциoнaлних симбoлa (зaстaвa, химнa, oбележје нa дресу…). Верујемo дa ће челници ФИФA имaти и рaзумевaњa и скинути „случaј Кoсoвo“ кao евентуaлну тему нaредне седнице Извршнoг кoмитетa, већ дa ће се o тoј прoблемaтици рaзгoвaрaти кaдa се зa тo стекну сви услoви.

 

 

29. август 2013.

Информација за навијаче уочи меча Србија – Хрватска

Низ безбедоносних мера које ће важити за предстојећу утакмицу

Током састанка размотрени су сви аспекти везани за безбедно одигравање фудбалске утакмице и дефинисане конкретне безбедоносне мере. Посебан акценат је усмерен на рад са навијачима и њихово потпуно информисање са безбедоносним и другим мерама које су дефинисане Законом о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама.

У циљу додатног информисања навијача и избегавања непотребних и непожељних
ситуација подсећамо навијаче на следеће:

-       Око стадиона ће бити постављена безбедоносна ограда на којој ће бити 7 пролаза, на којима ће бити вршена  контролу поседовања улазница (Шема у прилогу).

-       Прстен унутар ограде и стадиона омогућиче слободно кретање навијача,

-       Навијачи за западну трибину моћи ће да користе пролазе на источној страни, чиме би се избегла гужва испред западне трибине.

-       Отварање капија стадиона „Црвена звезда“ је у 18,00 сати, а прилази улазима на којима ће се вршити контрола биће посебно дизајнирани.

-       Да навијачи ранијим доласком на стадион могу избећи непотребну гужву, а у циљу њихове забаве организатор утакмице је приредио посебни програм.

-       Контролу улазница и преглед лица вршиће редарска служба, уз коришћење електронских читача. Право уласка у стадион биће одузето лицу које одбије контролу или преглед редарске службе.

-       У складу са Законом о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама право уласка у стадион имају лица која поседују улазнице и личне карте, док лица млађа од 16 година могу ући уз пратњу родитеља или старатеља.

-       Улазак у стадион биће ускраћен лицу које својим понашањем или стањем указује да може проузроковати било који облик насиља, односно лицу коме је од стране правосудних органа изречена мера забране присуствовању спортским приредбама.

-       У складу са предходним договром оба фудбалска савеза, улаз на трибине биће усраћен навијачима репрезентације Хрватсдке.

-       На огради око сектора терен не могу се качити транспаренати који би ометали рад редара и службених лица.

Такође подсећамо навијаче да у стадион није дозвољено унети:

-       ватрено оружје;

-       предмет било које врсте, који би се могли користити за сечење, убод, ударац и други облик повређивања;

-       боце, чаше, конзерве и посуде, било које врсте, као и других предмета израђених од чврсте амбалаже, стакла или било којег другог матеијала који се може повредити друго лице;

-       пиротехничка средства (ватромет, димни прах, димне или друге пиротехничке бомбе);

-       алкохолно пиће, психоактивне супстанце, лекове или стимулантсе;

-       расистички, екстремистички, политички и материјал који правда и позива на насиље;

-       заставе или транспаренте веће од 2 метара.  Мање заставе и транспаренти дозвољени су под условом да су израђени из материјала који се сматра незапаљивим, у складу са националним прописима и стандардима;

-       гасни спреј, хемијске и супстанце које су штетне за здравље или су врло лако запаљиве;

-       незграпне предмете (веће од 25цм x 25цм x 25цм) као што су: лестве, столове, столице, кутије, велики торбе и руксаке, спортске торбе и кофере;

-       велике количине или роле папира;

-       остале предмета који би могли нарушити безбедности лица или причинити материјалну штету.

Унутар стадиона забрањено је:

-      продавати робу и улазнице, дистрибуирати штампани материјал, излагати збирке, вршити друге промотивне или комерцијалне активности;

-      успињање и седење на огради око сектора терен,

-      улазажење у сектор терен;

-      бацање предмета или течности;

-      паљење ватре, испаљивање ватромета, петарди, димних прахова, димних бомби или други пиротехнички средстава;

-      вређање, истицање или ширење политичке, расистичке пропаганде, слогана и грбова;

-      ограничити или ометати подручја намењена за пролаз и излази у случај нужде;

-      писати, бојити или нешто ставити на структуралне елементе, инсталације или путеве;

-      вршити нужду, осим у санитарним просторима

-      стајати на месту за седење;

-      поступати на начин који се може тумачити према другима као провокативан, претећи, увредљив или дискриминантан;

-      употребити материју која може проузроковати веће негативне последице (отрови, опасне и запаљиве материје и др);

-      изазвати претњу по живот или сигурност себи или другима, угрозити било кога другог и проузроковати штету;

-      улазак у рестриктивна подручја (свлачионице, функцијске просторије, ВИП и медијска подручја, итд.), који су затворене за јавност или за приступ неовлашћених лица;

-      вршити застрашивање, принуду, вређање или провокацију други људи, укључујући судије, играче, званичника клуба, безбедносне и редарске службенике;

-      вршење опструкције редарске службе, полиције, ватрогасаца и медецинске службе;

-      конзумирање алкохол и других супстанци које могу утицати на понашање;

-      одношење, оштећење и неовлашћено коришћење садржаја на стадиону и

-       ношење маски које спречавају идентификацију лица.

На крају подсећамо да свако лице које уђе у стадион мора поштовати и поступати по упутствима организатора, редарске службе, полиције, ватрогасаца, службе медецинске помоћи и официјелног спикера на стадиону. Свако ко се не придржава упутстава издатих од наведених лица биће му ускараћено право боравка на стадиону и против истога ће бити предузете законом предвиђене мере.

Саопштење ФСС и Председника Томислава Караџића

18.07.2013.

Судски поступак против појединих таблоида због лажи и инсинуација
Председник ФСС Томислав Караџић и органи ФСС одлучили су да потраже правду на суду како би се одбранили од лажних текстова  појединих таблоидних медија. Текст из листа „Информер“ од 18.07.2013 године је један од оних који ће пронаћи свој епилог пред судским органима.

„ Лажи, инсинуације, позиви на „добро обавештене изворе“ имају за циљ да дискредитују туђе резултате у интересу својих ниских побуда.

Наше пословање увек је било подложно контроли надлежних органа и ту ништа не видимо спорно…

Чак напротив.

Свакако не прихватамо да поједини таблоиди потпуно неосновано, лажно и криво производе измишљене текстове ради попуњавања својих страница.

Ако је то једини начин да опстану, није проблем, само ће у том случају за  лажи и преваре морати да плате одштету.

Од сада па надаље, у сваком случају.“ – најавио је председник ФСС Томислав Караџић

 

 

 

11.07.2013.

Одређене цене улазница за квалификациони меч Србија – Хрватска

У просторијама Спортског центра Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови данас је одржана Пета седница Извршног одбора наше организације у овом сазиву. Седницом је председавао Томислав Караџић, председник ФС Србије.

Овом приликом кооптирани су нови чланови Извршног одбора. Једногласно је изгласано да нови чланови овог тела буду Драгољуб Вукадиновић и Драган Суботић. Тако сада, Извршни одбор ФСС броји 19 чланова.

За утакмицу Србија – Хрватска одређене су следеће цене улазница:

Север и Југ: 500 динара

Исток са страна: 1.000 динара

Исток центар: 1.500 динара

Запад са страна: 1.500 динара

Запад центар: 2.000 динара

ФС Србије позива све који желе да заузму своја места у петак, 06. септембра 2013. на Стадиону Црвене звезде и бодре репрезентацију Србије да на време купе улазнице према упутствима која ћемо на време одредити. Уз то, као и увек, и овом приликом апелујемо да фер и спортским понашањем и навијањем, респектујући противника и све актере утакмице, још једном направимо незаборавни амбијент и тиме помогнемо најбољим фудбалерима наше земље и у овом мечу.

Dačić i Blater razgovarali o nasilju u sportu

Dačić i Blater razgovarali o nasilju u sportu

BEOGRAD, 12. juna 2013. (Beta) – Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je u sredu posle sastanka u Beogradu sa predsednikom Svetske fudbalske federacije (FIFA) Jozefom Blaterom da država za nekoliko meseci očekuje rezultate mera za suzbijanje nasilja na sportskim terenima

„Srbija priprema sistem mera za suzbijanje nasilja na sportskim terenima i suštinske rezultate očekujemo za nekoliko meseci“, rekao je Dačić, navodi se u saopštenju iz Vlade.

Blater je upoznao premijera Srbije sa inicijativama koje se tiču statusa fudbalske organizacije sa Kosova i njenog uključivanja u medjunarodne fudbalske asocijacije. Dačić je na sastanku ponovio stav Srbije o učešću sportskih organizacija sa Kosova i Metohije u medjunarodnim asocijacijama.

Ranije je u više prilika, isticano da se Srbija protivi učešću Kosova u medjunarodnim sportskim asocijacima.

 

06.06.2013 20:0

Mihajlović : Ne menjamo stil igre

 

BRISEL – Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović rekao je da je optimista pred meč sa Belgijancima istakavši da njegovi izabranici neće menjati stil igre, bez obzira na protivnika.

Mihajlović je naveo da nacionalni tim igra „napadački, agresivno, uz kratke pasove i napadanje prostora“.
„Neke utakmice odigrali smo bolje, neke lošije, ali to je normalno za mlade igrače kakvih ima dosta u reprezentaciji. Ostajemo pri opredeljenju koje smo imali i za utakmicu protiv Belgije, optimizam imam uvek pred utakmicu“, izjavio je Mihajlović na konferenciji za medije u Briselu.

On je dodao da „ne postoji ni trener ni igrač koji ide na utakmicu sa mislima o porazu“.
„Tako je uvek bilo. Naše opredeljenje nikad nije bilo da ne izgubimo već da pobedimo. Međutim, pobeda zavisi od mnogih faktora. Znam da smo zaslužili više, ali znam da se u fudbalu pamti samo rezultat. Nadam se dobroj partiji i rezultatu u Briselu“, istakao je selektor državnog tima.

Kapiten Branislav Ivanović podsetio je da Belgija ima izuzetno kvalitetnu ekipu.
„Individualno su mnogo jaki, a istovremeno uklopljeni u snažan kolektiv. Mi, ipak, treba da budemo koncentrisani na nas i našu igru. Svi znamo kako je mogla da se završi utakmica protiv Belgije u Beogradu i na tome gradim optimizam da možemo da igramo i da im pariramo u Briselu“, konstatovao je defanzivac Čelsija.

Ivanović je dodao da klubu igra sa trojicom-četvoricom reprezentativaca Belgije koji su, prema njegovim rečima, priznali da nisu očekivali tako mladu i poletnu ekipu u Beogradu.
„Sve je moglo da bude i pozitivno za nas, nažalost nije, ali to je neka ideja kako bi trebalo da igramo protiv selekcije Belgije. Nijednu utakmicu za reprezentaciju niko od igrača nije odigrao bez pritiska ili tenzije. Tako je i sada, bez obzira na poziciju na tabeli. Za nas je jako važno, to često ponavljam, da razmišljamo samo o prvoj sledećoj utakmici. O pritisku pre utakmice ne treba razmišljati“, zaključio je Ivanović.

Zamenik kapitena srpske reprezentacije, Aleksandar Kolarov, takođe veruje u podvig u Briselu.
„To je mnogo bitna utakmica za nas, posle negativnih rezultata pobedili smo Škotsku u poslednjoj utakmici, pokušaćemo i Belgiju. Pričao sam više puta sa Vensanom Kompanijem o utakmici u Beogradu, znao je da imamo podmlađenu ekipu, ali nije očekivao takav otpor i složili smo se da je rezultat bio previsok“, kazao je levi bek Mančester Sitija.

On je ocenio da je u Briselu „drugačija situacija“.
„Svaka utakmica je priča ze sebe, ali pritisak i odgovornost ostaju. Možda nam je ovo poslednja šansa za plasman na Mundijal, ali verujem da možemo da pobedimo Belgiju uprkos evidentnom kvalitetu njihovog tima“, kazao je Kolarov.

Utakmica A grupe kvalifiacija za prvenstvo sveta između Belgije i Srbije igra se sutra na stadionu „Kralj Boduen“ u Briselu od 20.45 sati.

 

 

ČETVRTAK 6.06.2013. | 11:26

FIFA: Napredak Srbije za 4 mesta

Reprezentacija Srbije popravila je plasman za četiri pozicije na najnovijoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) i sada zauzima 36. mesto

foto: StarSport

Srpski fudbaleri sakupili su 723 boda, 11 više od Venecuele i Albanije, koja je ostvarila skok za pet pozicije (690).

Naredni protivnik izabranika Siniše Mihalovića u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Brazilu 2014, reprezentacija Belgije, napredovala je za tri mesta i sada je 12. na svetu sa 1.035 bodova.

U samom vrhu rang liste FIFA nije bilo promena, na prvom mestu je i dalje evropski i svetski šampion Španija, slede selekcije Nemačke, Argentine i Hrvatske.

Poziciju je za četiri mesta popravila Holandija, koja je sada peta na listi, a u Top 20 ušla je reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila skok od osam pozicija i sada je 15. selekcija na svetu.

Što se tiče ostalih zemalja iz bivše Jugoslavije Crna Gora je 25, Slovenija 55, a Makedonija 78. selekcija sveta.

FIFA rang lista: 
1. (1) Španija 1.614 bodova
2. (2) Nemačka 1.416
3. (3) Argentina 1.287
4. (4) Hrvatska 1.220
5. (9) Holandija 1.158
6. (5) Portugalija 1.137
7. (6) Kolumbija 1.123
8. (8) Italija 1.097
9. (7) Engleska 1.095
10. (10) Ekvador 1.066
11. (11) Rusija 1.059
12. (15) Belgija 1.035
13. (12) Obala Slonovače 1.022
14. (14) Švajcarska 1.010
15 (23) Bosna i Hercegovina 1.008
16. (13) Grčka 1.006
17. (16) Meksiko 928
18. (18) Francuska 922
19. (17) Urugvaj 913
20. (20) Danska 890…

 

5. јун 2013.

Србија – Јапан, 11. октобра 2013

Пријатељски меч биће одигран у Новом Саду

Фудбалски савез Србије пронашао је противника за упражњени термин у октобру 2013. године. Уговорена је пријатељска утакмица наше најбоље селекције против репрезентације Јапана и биће одиграна у петак, 11.10.2013. године у Новом Саду. Сатница меча биће накнадно утврђена. Пријатељски меч против Јапана биће генерална проба за последњу утакмицу у квалификацијама за Светско првенство 2014. године, Србија – Македонија, уторак, 15.10.2013. године у нашој земљи.

 

 

 

 

PONEDELJAK 15.04.2013. | 19:34

FSS podržao Mihajlovićev projekat

Fudbalski savez Srbije pružio je jednoglasnu pordšku selektoru Siniši Mahajloviću do završetka tekućeg ciklusa kvalitikacija za SP 2014.

Na sednici Odbora sa hitna pitanja FSS naglašeno je da postoji zadovoljstvo ispunjavanjem dela predstavljenog selektorskog programa, u domenu podmlađivanja tima.

Zaključeno je da su očekivanja na takmičarskom planu tokom ovog projekta A tima bila veća, iako sam plasman u brazil nikada nije bio postavljen kao imperativ.

FSS očekuje detaljnu stručnu analizu od strane članova Stručnog odbora, kako posle svake odigrane utakmice reprezentacije, tako i na kraju ciklusa kvalifikacija.

Dogovoreno je i da se napravi analiza razloga prisustva brojnih menadžera za igrače, a pre svega na utakmicama mlađih kategorija, kao i da se napravi lista njihovog zastupništva kod igrača članova nacionalnih timova.

Stručnom odboru je naloženo da Izvršnom odboru predloži po trojicu kandidata za popunjavanje mesta selektora mlađih kategorija, kao i formiranje liste uslova koje svaki kandidat mora da ispunjva.

Insistira se, između ostalog, na posedovanju profi-licence, bogatom iskustvu (pet godina rada u klubovima Superlige ili Prve lige Srbije).

U domenu pružanja pomoći, FSS će donirati 500.000 dinara za dvogodišnju Ljubicu Adamić, kojoj je neophodna transplatacija srca.

Takođe, pomoć od 100.000 dinara dobiće nekadašnji fudbaler Srđan Šakotić, koji je doživeo tešku povredu u saobraćajnoj nesreći, a na zahtev dnevnog lista „Politika“, FSS se uključuje u akciju povratka spomenika Milutincu, nekadašnjem reprezentativcu naše zemlje, iznosom od 70.000 dinara.

 

26. март 2013.

Конференција за медије после меча Србија – Шкотска 2:0

Селектор Михајловић похвалио играче за стрпљиву игру, а захвалност упутио како новосадској публици, тако и навијачима из Шкотске

На конференцији за медије после утакмице против Шкотске, у Новом Саду, селектор репрезентације Србије, Синиша Михајловић, рекао је:
- Одиграли смо веома добро утакмицу иако терен није био најпогоднији. Играчи су желели да играју како знају, стил игре који желимо увек да наметнемо, упркос лошим условима. Резултат је на крају могао да буде и убедљивији. Уз мало наших учињених грешака, највећим делом меча командовали смо утакмицом. Било је много тешко уочи утакмице после пораза у Загребу, али још једном се показало можемо сваког да победимо кад играмо нашу игру. И на крају првог полувремена, рекао сам играчима да остану стрпљиви, да не мисле на промашене прилике већ да наставе са агресивном игром и да ће гол сигурно доћи као производ таквог опредељења.
- Захвалио бих се и новосадској публици јер су показали да поштују младе момке у репрезентацији и потврдили да знају како се навија за репрезентацију. Истовремено, хвала и шкотским навијачима, на помоћи при чишћењу терена. Они су показали како се воли земља и репрезентација упркос лошој позицији на табели.

 

 

 

 

15. januar 2013.

Prijateljska utakmica u Nikoziji predstavljaće generalnu probu izabranicima Siniše Mihajlovića pred nastavak kvalifikacija za prvenstvo sveta 2014. godine

 Dušan Tadić

Dušan Tadić

Fudbalski savez Srbije potvrdio je u utorak da će nacionalna reprezentacija odigrati 6. februara prijateljsku utakmicu protiv selekcije Kipra.

Susret je zakazan na GSP stadionu u Nikoziji sa početkom od 18 sati po našem vremenu.

Prijateljska utakmica protiv Kipra predstavljaće generalnu probu državnoj reprezentaciji pred nastavak kvalifikacija za prvenstvo sveta 2014. godine.

Srbija gostuje 22. marta u Zagrebu domaćinu Hrvatskoj, a četiri dana kasnije dočekuje Škotsku.

Reprezentacija Srbije je prethodnih godina dva puta bila učesnik tradicionalnog turnira u organizaciji FS Kipra, ali će ove godine biti odigran samo jedan meč između dve selekcije.

 21. decembar 2012.

Čuveni golman proveo jesen u radu sa mladim naslednicima u sportskom centru Fudbalskog saveza u Staroj Pazovi

 Dragan Pantelić /Foto D. Babović

Dragan Pantelić

Golgeter Dragan Pantelić se pominje i danas. Ne, nije greška, nismo proslavljenog golmana reprezentacije SFRJ svrstali među napadače, već je IFFHS, koja se bavi fudbalskom statistikom, prema tradiciji na kraju godine, juče objavila rang-listu najboljih strelaca među golmanima. I, toliko godina po završetku karijere, čuveni Panta je i dalje u vrhu, u probranom društvu.

Sa 22 pogotka, čuvar mreže koji je slavu stekao braneći za niški Radnički, nalazi se na 12. mestu. Jedanaest je postigao iz jedanaesteraca, a jedan iz igre – Enveru Mariću, degažirajući loptu iz svog kaznenog prostora ka mreži Veleža.
Panta sada sprema naslednike, kao trener golmana naših mlađih reprezentativnih selekcija. Zasukao je rukave i prionuo na mukotrpan i žestok rad. Ne mirići se lako sa činjenicom da Srbija već dugo nema dominantnog čuvara mreže.

Gotovo svake nedelje minule jeseni, u trenažnom centru FSS, u Staroj Pazovi, Pantelić je okupljao golmane koji su već čuvari mreže u nacionalnim timovima svog uzrasta.

- To zovem dopunski rad – priča Pantelić za „Sport“. – Ovi golmani, čiji talenat je potvrđen, imaju dobre treninge i u klubovima, ali drugo je kada su na okupu, u Pazovi, gde zaista imamo sve uslove za kvalitetno usavršavanje. Ovde su bili zajedno dan, dva nedeljno. Trenirali, družili se, jeli, spavali… Jedan drugog su podsticali da se takmiče. Ko može više, ko može bolje. Tako se stvaraju golmani.

Pantelić s ponosom pokazuje na „boks” sa veštačkom travom:

- Ovo je napravljeno na moju ideju. Sve je ograđeno, lopta nema gde da odleti. Imamo sve rekvizite neophodne za pravilan razvoj budućih „jedinica”.

Ispred njih je još mnogo rada, ispred nas mora da bude strpljenja. Samo tako ponovo ćemo imati kvalitetne golmane.

TOP 15 SVETSKIH STRELACA – ČUVARA MREŽE
golman državljanstvo golovi (penali/iz igre)
1. R. Seni* Brazil 105 (50/55)
2. H. Čilavert Paragvaj 62 (45/17)
3. R. Igita Kolumbija 41 (37/4)
4-5. H. Kampos Meksiko 40 (9/31)
4-5. D. Ivakov Bugarska 40 (40/0)
6. Dž. Vegas* Peru 39 (30/9)
7. F. Paterson* Kostarika 35 (31/4)
8. A. Alfaro Salvador 31 (20/11)
9. H-J. But Nemačka 29 (29/0)
10-11. V. Enjeama* Nigerija 24 (24/0)
10-11. M. Kornez Čile 24 (24/0)
12. D. PANTELIĆ SRBIJA 22 (21/1)
13-14. Ž. Lučić Crna Gora 21 (21/0)
13-14. N. Sadigov Azerbejdžan 21 (12/9)
15. K. Luketi* Argentina 19 (19/0)

 

NASTASIĆ SE ODLIČNO UKLOPIO

 

Plat:Nastasić se odlično uklopio u ekipu!
27. novembar 2012.
Reč je o igraču koji ima mudru glavu na mladim ramenima, jer je uspeo da se adaptira na engleski fudbal za kratko vreme, rekao je pomoćni trener Sitija

Pomoćni trener Mančester Sitija Dejvid Plat pohvalio je danas srpskog fudbalera Matiju Nastasića, koji se, po njegovim rečima, odlično prilagodio engleskom fudbalu.

- Nastasić se posle samo nekoliko mečeva veoma brzo uklopio u naš način igre – rekao je Plat.
Devetnaestogodišnji Nastasić koji je prešao u Siti iz Fiorentine pre tri meseca, toliko se dobro prilagodio na engleski stil fudbala, da je bukvalno istisnuo iz tima engleskog reprezentativca Džolijana Leskota.

- Najbolju partiju je pružio u meču protiv Vest Hema – precizirao je Plat.

On je naglasio da Nastasić nije imao prilike da usvoji engleski stil igre u Seriji A gde se gaji potpuno drugačiji fudbal.

- To vam pokazuje da Nastasić ima mudru glavu na mladim ramenima, jer je uspeo da se adaptira – rekao je bivši engleski internacionalac, koji je igrao u Bariju, Juventusu i Sampdoriji tokom devedesetih godina.

 

 


bsp;

 

 

 

„ORLOVI“: Đorđević pre Đurđića

11. novembar 2012.

Selektor Srbije vodiće u Sent Galen na prijateljsku utakmicu protiv Čilea, napadača Filipa Đorđevića koji je uz Luku Milivojevića iz Crvene zvezde, Antonija Rukavinu i Marka Lomića jedino novo ime u nacionalnom timu.

Pusto u Staroj Pazovi. Fudbalera ni od korova, samo je selektor „orlova“ Siniša Mihajlović, u pratnji tim-menadžera Aleksandra Boškovića, održao konferenciju za novinare na kojoj je saopštio spisak za prijateljski meč protiv Čilea u sredu, u čvajcarskom Sent Galenu (20 časova).

Reprezentativci su u svojim klubovima. Dok je saopštavao spisak, većina njih je igrala prvenstvene utakmice u svojim klubovima ili se pripremala za njih.

Iznenađenja na spisku nema. Pozvan je napadač Nanta Filip Đorđević, dok za Nikolu Đurđića iz Helsinborga nije bilo mesta. Ili, kako je to Mihajlović obrazložio, ima već trojicu napadača, pa bi bilo suvišno da je pozvao i Đurđića, koji igra odlično u Helsinborgu i pogađa iz utakmice u utakmicu.

„Pored Marka Šćepovića, Filipa Djuričića i Filipa Djorđevića, bilo bi suvišno da smo pozvali Djurđića jer mi smo reprezentacija koja igra s jednim napadačem. Djorđević više odgovara trenutnom stilu igre, ali to ne znači da Djurđić nije u kombinaciji za neke buduće utakmice. I Đorđević i Đuriđć su zaslužili poziv“, rekao je Mihajlović novinarima u Staroj Pazovi.

Pozvani su i Antonio Rukavina iz Valjadolida i Marko Lomić iz moskovskog Dinama. Njih dvojhica neće biti debitanti, jer su ranije već nosili dres nacionalnog tima.

Želja Mihajlovića je da isproba njih, ali i još neke fudbalere koji su poziovani, ali do sada nisu dobijali šansu. Među njima su Radosav Petrović, Ljubomir Fejsa, Ivan Radovanović…Trebalo je tu da bude i defanzivac šampiona Nemačke, Neven Subotić iz dortmundske Borusije, ali se povredio pred meč u subotu i zato ga nema.

„Rezultat jeste cilj, ali pre svega da vidim trojicu-četvoricu novih igrača, da vidimo da li mogu da nam pomognu u daljim kvalifikacijama, a i da vidim ove koji su već tu“, rekao je Mihajlović.

Debitant će biti i Luka Milivojević iz Crvene zvezde, koji je „uskočio“ umesto pobunjenog Nemanje Matića iz Benfike. Matić je bio pozivan u reprezentaciju, ali nije igrao, pa se ljutnuo i poručio: „Dok je Mihajlović selektor ja više ne igram“.

„Odluku da Nemanja Matić ne želi da igra dok sam ja selektor, on treba da pojasni. Svakom igraču treba da bude čast da nastupa za nacionalni tim i to je njihov problem, a ne moj“, odgovorio je Mihajlović na pitanje MONDA.

Na spisku, koji ima 23 imena, nema Nenada Krstičića (Sampdorija), Alena Stevanovića (Torino) i Zorana Tošića (CSKA Moskva), koji su do sada takođe bili pozivani.

Krstičića nema zbog povrede, rekao je Mihajlović, a za „Bambija“ Tošića je naveo da već duže vreme ima sa kolenom, pa nije hteo da ga izlaže dodatnom naporu. A i, dodao je Mihajlović, njega znam, on je proveren.

Interesantno je bilo obrazloženje za Alena Stevanovića. To što on nije pozvan u nacionalni tim ovog puta je „vaspitna mera“ selektora.

„Sa trenerom Torina sam prijatelj i rekao sam mu više puta da mi prenese ako nešto primeti u vezi sa Stevanovićem. Tako mi je nedavno rekao da se Stevanović promenio otkako je prvi put pozvan u reprezentaciju Srbije. Izgubio je volju i borbenost na terenu, drskost i oštrinu na treninzima. To mi je i Stevanović potvrdio. Izgleda da je problem u njegovom karakteru. Kad je dobro on se opusti. Imao sam dogovor sa Stevanovićem da ako se to desi, neće biti pozvan u reprezentaciju. Ja na ovaj način želim njemu da pomognem i to ne znači da nije u kombinaciji za neke sledeće utakmice“, rekao je Mihajlović.

Mihajlović je više puta insistirao na tome da atmosfera u timu nije narušena, posle poraza od Belgije i Makedonije, odnosno upiranja prstom u najiskusnije – Branislava Ivanovića i Aleksandra Kolarova, nakon što nisu poštovali dogovor u meču sa Belgijancima.

Selektor je naglasio da je njegova dužnost kao trenera da ukaže na propuste i da svi to treba da shvate kao konstruktivnu kritiku, a ne kao napad na bilo koga. A od novinara i medija je očekivao da će ga razapeti čim ne bude išlo dobro. To je, kaže, Mihajlović uobičajeno svuda u svetu, u Srbiji, Italiji, bilo gde…

„Opravdali ste moja očekivanja“, rekao je Mihajlović novinarima uz osmeh, podvlačeći da nema problem ako ga neko kritikuje ali u domenu fudbalskih tema i stvari.

Srbija je u teškoj situaciji u kvalifikacionoj grupi za Mundijal u Brazilu. Realno, samo sve pobede do kraja mogu da je vrate u život. Prvi, veliki test biće u martu u Zagrebu, a Mihajlović je za 6. februar najavio „generalnu probu“ za duel sa Hrvatskom, odnosno još jednu prijateljsku utakmicu.

Mihajlović kaže da ga ništa nije pokolebalo i da je znao da će, kada je preuzimao ovaj posao, biti sve samo ne lako.

„Naravno da sam znao da će biti teško. Ja i volim kad je teško! Znao sam da će biti teško podmladiti tim, jer mladi igrači često imaju oscilacije. Ipak, ovi igrači imaju potencijal i ja verujem u njih. Za njih je potrebno da igraju, jer samo tako mogu fudbalski da sazre i ‘rastu’“, rekao je selektor „orlova“.

Upitan kako mu se čini srpski klupski fudbal, Mihajlović je napravio kraću stanku…Zamislio se.

„Ovde postoje dva kluba: Partizan i Crvena zvezda. Malo je ujednačenije prvenstvo nego neka prethodna. Sve u svemu, kvalitet fudbala nije na visokom nivou. Da Partizan, recimo, igra više utakmica kao što je bila ona sa Interom, on bi stalno bio u Ligi šampiona. Treba kontunuitet u svemu. Naše prvenstvo nije jako, jer je malo jakih klubova, a samim tim ima malo jakih utakmica“, rekao je selektor reprezentacije Srbije.

Mihajlović je pozvao ove sledeće fudbalere za prijateljsku utakmicu u Sent Galenu:

GOLMANI: Željko Brkić (Udineze), Damir Kahriman (Tavrija), Branimir Aleksić (Spartak Subotica).

ODBRANA: Branislav Ivanović (Čelsi), Aleksandar Kolarov i Matija Nastasić (Mančester siti), Nikola Maksimović (Crvena zvezda), Marko Lomić (Dinamo Moskva), Antonio Rukavina (Valjadolid), Nenad Tomović (Fiorentina).

VEZISTI: Aleksandar Ignjovski (Verder Bremen), Srđan Mijailović i Luka Milivojević (Crvena zvezda), Ljubomir Fejsa (Olimpijakos), Radosav Petrović (Genčlerbirigli), Ivan Radovanović (Atalanta), Nemanja Tomić (Partizan).

NAPADAČI: Dušan Tadić (Tvente), Filip Đuričić (Herenven), Lazar Marković i Marko Šćepović (Partizan), Filip Đorđević (Nant), Miralem Sulejmani (Ajaks).

izvor-mondo

Golobradi legionari

Može se komotno reći da „orlove“ čine golobradi legionari, koji su kao tinejdžeri prodati iz Superlige u neke jače šampionate kontinenta

 Dušan Tadić, Filip Đuričić i Matija Nastasić

Dušan Tadić, Filip Đuričić i Matija Nastasić

FUDBALSKA reprezentacija Srbije, gledajući poslednje pozive, je sa prosečne 24 godine najmlađa u Evropi. A, prepuna je internacionalaca!

Može se komotno reći da „orlove“ čine golobradi legionari, koji su kao tinejdžeri prodati iz Superlige u neke jače šampionate kontinenta.

Recimo, Matiju Nastasića i Filipa Đuričića, koji su danas starteri u reprezentaciji, publika u Srbiji nije imala prilike da vidi ni jedan jedini sekund u domaćim klubovima!

Đuričić je sa 15 godina otišao iz Crvene zvezde u Olimpijakos, kasnije se vratio u Radnički iz Obrenovca, odakle se 2010. preselio u Herenven. Nastasić je maltene sa 16 godina prodat iz Partizana u Fiorentinu, u koju je otišao kada je postao punoletan. Do tada je igrao za Teleoptik, ni sekund nije zaigrao za crno-bele!

Alen Stevanović i Nemanja Matić su iz Obrenovca kao golobradi otišli preko granice. Egzodus igrača OFK Beograda. Aleksandar Ignjovski je imao samo 18 leta kada je sa Karaburme otišao u Minhen 1860, Nenad Krstičić se, čim je postao punoletan, preselio u Sampdoriju, dok je Slobodan Rajković bio prodat Čelsiju još sa 16 godina!

 

 

 

 

Branislav Ivanović nije želeo da produbljuje priču o svađi sa selektorom. Aleksandar Kolarov ne prihvata ulogu krivca za poraz od Belgije.

Izostavljanje kapitena iz startne postave u prelomnoj utakmici kvalifikacija bilo je krajnje čudno rešenje Siniše Mihajlovića, posle kojeg su odmah počele da kruže nezvanične verzije o sukobu selektora i igrača sa najdužim stažom u „A“ timu.

Bio je to epilog četvorodnevnih tenzija, proisteklih iz poraza od Belgije na „Marakani“, u kojem Branislav Ivanović i Aleksandar Kolarov, po oceni selektora, nisu dobro odradili svoje taktičke zadatke.

Mihajlović je upravo „taktiku“ označio kao razlog što je Ivanović u Skoplju počeo utakmicu na klupi.

„Posle Belgije bio je malo nervozniji. Ekipi je bio potreban novi igrač, koji više misli na odbranu, nego na napad“.

Ivanović je odigrao poslednjih dvadesetak minuta, kada smo bez isključenog Tomovića morali da „jurimo“ vođstvo protivnika.

„Selektor je sve objasnio. To što sam ostao na klupi bio je pokušaj šok-terapije, očigledno da nije uspeo“.

Defanzivac Čelsija, poznat kao profesionalac od glave do pete, nije želeo da doliva ulje na vatru.

„Treba spustiti loptu i spremati se dalje, izgubljene bodove ne možemo da vratimo. Ja ću uvek biti na raspolaganju selektoru Srbije“, jasan je Ivanović, koji je u izjavi srpskim novinarima uzeo u zaštitu Nenada Tomovića.

„Njega mi je najžalije u čitavoj situaciji. Sjajan je fudbaler, stalno napreduje i zaslužuje da bude u timu. Ima moju maksimalnu podršku“.

Aleksandar Kolarov takođe se potrudio da bude timski orijentisan u svojoj izjavi, ali je stavio do znanja da se ne slaže u potpunosti sa Mihajlovićevim javno iznesenim kritikama.

„Ne možemo Bane i ja da budemo jedini krivci za poraz od Belgije, mada kao iskusni igrači jesmo najodgovorniji“.

Kolarov je dres sa brojem 11 protiv Makedonaca zamenio „trojkom“. Navodno je selektor i time želeo da ga podseti da je levi bek, a ne krilo.

Dnevni list „Sport“ piše da je Kolarov isprva burno reagovao, zapretivši povratkom u Mančester pre utakmice. Šta god da je bilo na sastanku, strasti su se kasnije smirile i on je sa kapitenskom trakom izašao na teren stadiona Filip Drugi.

„Rekli su mi da obučem ‘trojku’. To sam i uradio“, jasan je prvotimac Sitija.

 

 

 

 

Наредне утакмице:

 

Наредне утакмице:
Хрватска Србија 22. март 2013., Квалификације за Светско првенство 2014.
Србија Шкотска 26. март 2013., Квалификације за Светско првенство 2014.
Белгија Србија 7. јун 2013., Квалификације за Светско првенство 2014.

 

IGNJOVSKI “ TEK NAS OČEKUJU ISKUŠENJA“

 

„Moramo da budemo svesni da nas tek očekuju prava iskušenja.Moramo da ostanemo čvrsto na zemlji i budemo maksimalno oprezni.“-rekao je Ignjovski.

 

 

 

 

Leave a Comment

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>